REKKIS (TYÖN ALLA)


2021-REKKIS-sarjakuva on pohdiskeleva, omaelämäkerrallinen sarjakuva rekkalesboudesta, jota olen työstänyt vuodesta 2021 alkaen. Sarjakuva on 
osa laajempaa, samannimistä REKKIS-taideprojektia, jossa käsittelen maskuliinista sukupuolenilmaisua sarjakuvan, piirtämisen ja installaation keinoin. 

Projektia ovat tukeneet Saaren kartanon residenssi, Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Grafia ja Sarjakuvantekijät Ry. Sarjakuvan näytesivut